آغاز فرایند واگذاری مراکز علمی کاربردی به بخش خصوصی/انتخاب مدیران دانشگاه از اختیارات خودم است

درحال بارگذاري ....